logo

Frakobling af regnvand

Hvis du bor i et område, der er kloakeret for regnvand, kan du vælge at håndtere regnvandet på din egen grund og søge Furesø Egedal Forsyning om at få refunderet 20-40 % af dit tilslutningsbidrag.

Befæstet areal afkoblet Beløb til tilbagebetaling
50% - 74% 20% af det gældende tilslutningsbidrag = 12.278,75 kr. inkl. moms. i 2017
75% – 99% 30% af det gældende tilslutningsbidrag = 18.418,75 kr. inkl. moms. i 2017
100% 40% af det gældende tilslutningsbidrag = 24.557,50 kr. inkl. moms. i 2017

Du må gerne selv etablere et regnvandsbed, en faskine eller andet, men selve frakoblingen af regnvandsdelen fra kloaknettet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Sådan søger du om tilbagebetaling
Før du går i gang med arbejdet, skal du sende følgende til Furesø Egedal Forsyning på forsyning@fefors.dk, så vi kan tage stilling til, om betingelserne for refusion er opfyldt:

1. Nedsivningstilladelse fra kommunen:

2. En tegning af de eksisterende kloakforhold på ejendommen – se www.weblager.dk

3. En tegning over de fremtidige kloakforhold. Tegningen skal vise, hvordan du planlægger at håndtere regnvandet (faskine, regnvandsbed eller lign), og hvilke arealer der fremover fortsat afvander til den offentlige kloak (skriv antal m2).

Når vi har givet tilladelsen, kan du gå i gang med arbejdet.

Sådan får du pengene udbetalt
Furesø Egedal Forsyning forbeholder sig ret til at syne det udførte arbejde. Derfor skal du orientere os, når dit nedsivningsanlæg er klar, og inden det bliver dækket til.

Når arbejdet er udført, skal du sende følgende til Furesø Egedal Forsyning på forsyning@fefors.dk:

1. Tegninger, der viser arbejdet "Som udført" med dato og den autoriserede kloakmesters underskrift. Vedlæg fotos af det udførte arbejde.

2. Underskrevet ”Aftale om delvis udtrædelse af kloakforsyningen i Furesø Egedal Forsynings opland” med den autoriserede kloakmesters underskrift og stempel – hent aftalen her.

Når vi har synet arbejdet og godkendt dokumenterne, bliver beløbet overført til din konto efter aftale.

Vil du vide mere?
Ring eller skriv, hvis du vil vide mere om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Se kontaktoplysninger.

Du kan få fat i os ved akutte situationer uden for normal arbejdstid. Vagttelefon 44 20 80 80